ALLE SPONSORS >      ALLE ACTIES > 


EVENEMENTEN AGENDA
meer...

ACTUEEL AGENDA
meer...

TRAININGSHINDER
  
Trainingshinder
  
meer...


 
© 2012-2016, Phanos
designed by 1man Ontwerp/

Phanos is een vereniging met een lidmaatschap. Om te kijken of je lid wil worden van atletiekvereniging Phanos mag eerst drie keer gratis meetrainen met een groep om te kijken of het aan de verwachtingen voldoet. Voor een overzicht van de verschillende trainingsgroepen, zoals groepen voor pupillen, junioren, loopgroepen en technische atletiek, kijk op de pagina's onder het menu "Training". Heb je in het overzicht een geschikte groep gevonden, dan kun je gewoon naar het stadion komen en vragen naar de juiste groep of trainer en meetrainen. Wanneer je hulp nodig hebt om te bepalen welke trainingsgroep het beste bij je past kun je een e-mail sturen naar de verenigingsmanager van Phanos.

Wanneer je lid van Phanos wilt worden:

Aanmelden als lid
Contributie
Stadspas & Jeugdsportfonds
Wedstrijdlicentie
Verenigingswerk
Opzeggen
Vragen?

Aanmelden als lid

Om je aan te melden als lid van Phanos Amsterdam hoef je alleen je het aanmeldingsformulier met de incassomachtiging in te vullen. Als je overstapt van een andere atletiekvereniging naar Phanos, dien je ook een 'verklaring van geen bezwaar' van je oude vereniging mee te sturen. De 'Statuten' en 'Voorwaarden lidmaatschap' zijn te vinden op de documentenpagina.

Contributie

Omdat Phanos wordt gerund door vrijwilligers en geen winstoogmerk heeft, kunnen leden voor een relatief laag bedrag sporten. De contributietabel is te vinden op de documentenpagina. De hoogte van de contributie is afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd en het wel of niet hebben van een wedstrijdlicentie. Phanos heeft daarnaast verschillende kortingsregelingen voor bijvoorbeeld studenten, mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond, oudergroepen en het tweede kind uit hetzelfde gezin. Als je tijdens het kalenderjaar lid wordt, wordt een korting toegepast naar rato van het aantal verstreken weken. Deze korting wordt toegepast op de contributie minus de kosten voor de Atletiekunie (de bondsafdracht en eventueel licentiekosten voor het kalenderjaar) en geldt niet voor het eenmalige inschrijfgeld. De contributie bedraagt minimaal 50 euro + 25 euro inschrijfgeld in verband met de verschuldigde bondscontributie aan de Atletiekunie. Phanos is namelijk ook bij tussentijdse inschrijving voor het gehele jaar bondscontributie verschuldigd aan de Atletiekunie.

Nieuwe leden zijn verplicht om door middel van het aanmeldingsformulier Phanos een machtiging voor een automatische incasso te verstrekken. Op het aanmeldingsformulier kun je kiezen uit verschillende betalingstermijnen (kwartaal/halfjaar/jaar). De contributie van de Koplopers wordt maandelijks geïnd.

Stadspas & Jeugdsportfonds

Voor kinderen onder de 18 jaar van wie de ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, bestaat de mogelijkheid om in te schrijven met volledige vergoeding van de jaarlijkse contributie via de Stadspas-regeling of vergoeding door het Jeugdsportfonds. Het eenmalige inschrijfgeld (25 euro) dient wel zelf betaald te worden. Selecteer op het aanmeldingsfomulier de juiste 'betalingsregeling' om er gebruik van te maken, voor de Stadspas volstaat verder het opgeven van het 'Stadspasnummer' (19 cijfers beginnend met 6064). De aanvraag voor de vergoeding door het Jeugdsportfonds dienen ouders/verzorgers zelf te regelen via een intermediair zoals toegelicht op de website van het Jeugdsportfonds. Let op: als de contributie nu al betaald wordt door het Jeugdsportfonds moet eerst die periode afgemaakt worden voor er gebruik kan worden gemaakt van de Stadspas-regeling. Kosten voor sportkleding en -schoenen worden niet door de Stadspas vergoed maar daarvoor kan een aanvraag worden gedaan voor de Scholierenvergoeding.
Meer informatie op
www.amsterdam.nl/stadspas/

www.facebook.com/stadspasamsterdam

www.amsterdam.nl/scholierenvergoeding/
www.jeugdsportfonds.nl.

Wedstrijdlicentie

Met een wedstrijdlicentie (WL) kun je bij veel grote wegwedstrijden in de voorste groep starten (het wedstrijdvak), maar is voor deelname geen wedstrijdlicentie nodig voor overige startvakken. Voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen (NK's) en aan baanwedstrijden is altijd een wedstrijdlicentie vereist. Je kunt bij het aanmelden aangeven of je wel een of geen wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wilt door de keuze wedstrijdlid/recreant. Bij pupillen, junioren en studenten is het lidmaatschap standaard inclusief een wedstrijdlicentie.

Verenigingswerk

Atletiekvereniging Phanos organiseert naast trainingen en cursussen ook diverse evenementen. Om dit te realiseren doen de leden verenigingswerk door het helpen tijdens de evenementen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het zijn van parcourswacht, in de catering of assisteren bij het meten van geworpen afstanden. Daarnaast zijn een groot aantal leden ook de rest van de tijd actief met kantinedienst tijdens de trainingsuren, organisatie van wedstrijden, coördineren van teams, administratieve ondersteuning, bestuurswerk en ga zo maar door.

Doordat Phanos wordt gerund door vrijwilligers, veel organiseert maar geen winstoogmerk heeft, kunnen leden voor een relatief laag bedrag blijven sporten. Als tegenprestatie wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij minstens twee dagdelen per jaar helpt bij een evenement. Op deze manier blijft atletiek bedrijven in het Olympisch Stadion betaalbaar. Als je in een jaar geen of onvoldoende verenigingswerk verricht, ben je een afkoopsom van 50 euro verschuldigd. Voor leden jonger dan 16 jaar rust de verplichting van het verenigingswerk op de wettelijk vertegenwoordiger, tenzij het jeugdlid zelf een vrijwilligerstaak kan verrichten. Van leden die vóór 1 juli lid worden wordt verwacht dat ze dit jaar het verenigingswerk doen, van de leden die in de tweede helft van het jaar lid zijn geworden wordt is het verenigingswerk dat jaar niet verplicht, maar wordt het wel zeer op prijs gesteld. Onze 'Ereleden' en de 'Licentieleden', 'Koplopers' en 'G-atleten' zijn vrijgesteld van deze verplichting maar helpen vaak toch gezellig mee.

Opzeggen

Opzeggen is pas mogelijk is als een nieuw lid minimaal 1 vol kwartaal lid is geweest (bijvoorbeeld: iemand wordt lid op 1 februari, opzeggen kan dan per 1 juli). Het lidmaatschap eindigt bij opzegging altijd aan het einde van een kwartaal (dus per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december). Opzegging kan schriftelijk of door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie (), en dient ten minste één maand voor het eind van het kwartaal te geschieden.

Vragen?

Toch nog vragen over lid worden van Phanos? Stel ze gerust aan de ledenadministratie ().


 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...