ALLE SPONSORS >      ALLE ACTIES > 


EVENEMENTEN AGENDA
meer...

ACTUEEL AGENDA
meer...

TRAININGSHINDER
  
Trainingshinder
  
meer...


 
© 2012-2016, Phanos
designed by 1man Ontwerp/

Ondersteuning bij wedstrijddeelname

Phanos wil de wedstrijddeelname van de jeugd aan baanwedstrijden en de crosscompetitie stimuleren, en ook de baanatletiek op topniveau sterk promoten. Tevens is het natuurlijk gezellig om met een grote groep Phanosatleten aan een wedstrijd deel te nemen, wat bijvoorbeeld voor competitiewedstrijden geldt. Daarom betaalt de vereniging de inschrijfgelden van een groot aantal wedstrijden.

De regels

Hieronder staan de regels voor het inschrijven voor wedstrijden via de wedstrijdsecretarissen en ook wanneer Phanos de kosten voor haar rekening neemt.

 • Alleen atleten die in het bezit zijn van een AU-wedstrijdlicentie en lid zijn van Phanos kunnen via de wedstrijdsecretarissen inschrijven.
 • Als een atleet vooringeschreven heeft via de club en hij/zij kan vanwege omstandigheden als een blessure of ziekte of een andere vorm van overmacht niet op de wedstrijd verschijnen, dan wordt van de atleet (of ouder/verzorger bij pupillen en CD-junioren) verwacht dat hij/zij zich afmeldt bij de desbetreffende wedstrijdsecretaris met opgave van redenen en bij de wedstrijdorganisatie zelf. Eventuele AU-boetes kunnen worden verhaald op de atleet. Ook kan een wedstrijdsecretaris in een uiterste geval weigeren om iemand in te schrijven, vanwege meermalen niet verschijnen op wedstrijden waarvoor men zich heeft aangemeld.
 • Inschrijven via de wedstrijdsecretaris betekent vaak dat er via MijnPhanos op de website kan worden aangemeld. Dit is zo voor de meeste pupillenwedstrijden, veel CD-juniorenwedstrijden en alle EAP-wedstrijden, in alle andere gevallen door een e-mail met de benodigde gegevens (naam, licentienummer, wedstrijd, onderdeel, PR op dat onderdeel) naar de wedstrijdsecretaris.
 • Pupillen en CD-junioren kunnen via de wedstrijdsecretaris gratis inschrijven voor:
  • Alle wedstrijden waarvoor alleen ingeschreven kan worden via de wedstrijdsecretaris: baancompetities (pupillen en CD-junioren), regionale crosscompetitie, NK estafettes. 
  • Een door de trainers en wedstrijdsecretaris geselecteerd aantal andere wedstrijden, deze worden ruim op tijd door trainers en/of wedstrijdsecretaris gecommuniceerd. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden wordt alleen door Phanos betaald als dat expliciet staat aangegeven.
  • Bij eigen baan- en indoorwedstrijden kan de atleet of zijn/haar ouders/verzorgers zich zelf inschrijven, maar worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • AB-junioren, senioren en masters kunnen via de wedstrijdsecretaris gratis inschrijven voor:
  • Alle wedstrijden waarvoor alleen ingeschreven kan worden via de wedstrijdsecretaris: baancompetitie (senioren, masters, AB-junioren), regionale crosscompetitie, NK estafettes.
  • NK baan, NK indoor, NK meerkamp en wedstrijden van het nationaal baancircuit.
  • Bij baan- en indoorwedstrijden georganiseerd door Phanos kan de atleet zich zelf inschrijven (meestal via inschrijven.nl), maar zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.
 • Daarnaast is Phanos onderdeel van het Europese EAP-circuit. Dit betekent dat voor de 22 EAP-wedstrijden een groot gedeelte van de reis- en verblijfkosten door de organiserende verenigingen wordt betaald als je aan de (bereikbare) limiet voldoet. Ofwel, dit is een goede kans om internationale wedstrijdervaring op te doen én de meeste kosten vergoed te krijgen. De limieten en regels staan op de speciale EAP-pagina, waar je ook kan inschrijven.
 • Een extra stimulans aan wedstrijddeelname is voor de wegatletiek niet nodig. Bovendien is het voor veel weg- en crosswedstrijden tegenwoordig vaak lastig om via de club in te schrijven vanwege zaken als huurchips, bestellingen en inschrijving via internet. Om die reden zien we ervan af om atleten voor wegwedstrijden via de club in te schrijven.

Samengevat

Wedstrijden

Hoe inschrijven

Kosten

Alle competitiewedstrijden

Via wedstrijdsecretaris

Betaald door Phanos

Alle NKs op de baan en
NBC-wedstrijden

Via wedstrijdsecretaris

Betaald door Phanos

Baan- en indoorwedstrijden
georganiseerd door Phanos

Zelf

Betaald door Phanos

Voor pupillen en CD-junioren
een aantal geselecteerd wedstrijden

Via wedstrijdsecretaris
 

Betaald door Phanos

Wedstrijden die geen individuele
inschrijving accepteert (bv. Hellas)

 

Via wedstrijdsecretaris

Zelf

Andere wedstrijden en
alle instuifen

Zelf

Zelf

EAP-wedstrijden voor degenen
die aan limieten voldoen

Via MijnPhanos &
EAP-coördinator

Grotendeels door organiserende
vereniging, rest zelf.

 


 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...