Algemene Leden Vergadering 9 maart 2022

Omdat wij graag een ALV willen organiseren waarbij iedereen fysiek aanwezig kan zijn en de Corona-maatregelen zo goed als zeker versoepeld zullen worden, heeft het bestuur van Phanos besloten een fysieke ALV te houden op 9 maart. Graag nodigen wij jullie dus uit op woensdag 9 maart vanaf 20.30 uur in de verbouwde kantine van Phanos. Er zijn veel dingen die onze leden aangaan te bespreken, dus komt allen. Agenda staat hieronder onder lees meer. Aanmelding voor aanwezigheid,  afmelding of  opvragen beknopte versie van de (financiele) stukken kan via voorzitter@phanos.amsterdam Tot woensdag 9 maart!

Agenda ALV AV Phanos 9 maart 2022(20.30 uur: opening) 

1.         Vaststellen agenda en notulist
2.         Mededelingen
3.         Vaststellen verslag vorige ALV 6 juli 2021
4          Contributievoorstel 2022 en begroting 2022
5.         Vaststelling contributievoorstel en begroting 2022
6.         Aan-en aftreden bestuursleden en huldiging jubilarissen
7.         Rondvraag en afsluiting (beoogde eindtijd: 22:00 uur). 

We vragen jullie om eventuele vragen vooraf en uiterlijk op 7 maart 2022 te stellen via voorzitter@phanos.amsterdam.

Nieuws Overzicht