Corona maatregelen vanaf 15-1-2022

Beste Phanos-leden, vanaf afgelopen zaterdag mogen alle groepen van Phanos weer in groepen (met een trainer) in het Olympisch Stadion trainen. Wij zijn hier ontzettend blij mee.  Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening mee gehouden te worden dat de anderhalve meter afstandsregels verplicht zijn, als die de sportbeoefening niet in de weg staan. Voor de binnenruimten is voor iedereen van 18 jaar en ouder een mondkapje en CTB nodig (mondkapje mag af tijdens het sporten in de krachtruimte). Verder is publiek niet toegestaan, dus ouders mogen niet mee het stadion in. Kleedkamers en toiletten kunnen wel gebruikt worden. De kantine blijft voorlopig nog dicht. Zie (lees meer) voor de richtlijnen van het NOC-NSF met betrekking tot de sinds 15-1-2022 geldende Corona-maatregelen.

 
 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; • Schud geen handen;
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
• Zorg voor goede naleving van de maatregelen; 

• Sporten op buiten- en binnen sportlocaties is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • -  bij binnen- en buitensport is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor de amateursport en de professionele sport;

 • -  alleen trainingen en wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan;

 • -  topsporters en competities zijn uitgezonderd;

 • -  de kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;

 • -  de sportkantine is niet toegankelijk.

  • Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan met in acht neming van 1,5 meter afstand;

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:

  • -  iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;

  • -  kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;

  • -  jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;

  • -  in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
   • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat
   door de aard van de sport niet mogelijk is; 

 • Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten;

• Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.

 

Nieuws Overzicht