Nieuwe richtlijnen trainingen 18 jaar en ouder vanaf 22-12-2020

Op maandag 21 december heeft de AtletiekUnie (AU) nieuwe richtlijnen gepubliceerd die vandaag – dinsdag 22 december 2020 – ingaan. Onze vereniging volgt opnieuw deze richtlijnen. De AU heeft de regels voor het begeleiden van atleten versoepeld. Trainers mogen (nog steeds) geen groepsinstructie geven maar wat wel mag is meerdere groepen van twee tegelijkertijd begeleiden, mits er tussen de groepen anderhalve meter afstand wordt gehouden en alleen als dit steeds per tweetal gebeurt. Voor meer informatie over deze nieuwe richtlijnen verwijzen we naar : https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

Phanos voert deze wijziging met onmiddellijke ingang door. Dit betekent dat we terugvallen op de normale trainingstijden onder begeleiding van de eigen trainer. De training moet wel van tevoren digitaal (email, whatsapp o.i.d) met de leden van de trainingsgroep gedeeld zijn. Uiteraard kun je er nog steeds voor kiezen om jouw training zelfstandig op een andere tijd buiten het Olympisch Stadion te doen. Ons advies om de training op eigen gelegenheid en in de buurt uit te voeren als dat veilig kan, blijft staan. We willen grote drukte op de baan zoveel mogelijk beperken.

NB: Het is belangrijk dat je bij jouw eigen trainer nagaat in hoeverre ze gebruik willen maken van deze versoepeling.

Nieuws Overzicht