Update trainingen 18 jaar en ouder tot en met 19 januari 2021

Op maandag 21 december heeft de AtletiekUnie (AU) nieuwe richtlijnen gepubliceerd die vandaag – dinsdag 22 december 2020 – ingaan. Onze vereniging volgt opnieuw deze richtlijnen. De AU heeft de regels voor het begeleiden van atleten versoepeld. Trainers mogen (nog steeds) geen groepsinstructie geven maar wat wel mag is meerdere groepen van twee tegelijkertijd begeleiden, mits er tussen de groepen meer dan anderhalve meter afstand wordt gehouden en alleen als dit steeds per tweetal gebeurt.

Voor meer informatie over deze nieuwe richtlijnen verwijzen we naar : https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

Phanos voert deze wijziging met onmiddellijke ingang door. Dit betekent dat we terugvallen op de normale trainingstijden onder begeleiding van de eigen trainer. De training moet wel van tevoren digitaal (email, whatsapp o.i.d) met de leden van de trainingsgroep gedeeld zijn.

Uiteraard kun je er nog steeds voor kiezen om jouw training zelfstandig op een andere tijd buiten het Olympisch Stadion te doen. Ons advies om de training op eigen gelegenheid en in de buurt uit te voeren als dat veilig kan, blijft staan. We willen grote drukte op de baan zoveel mogelijk beperken.

NB: Het is belangrijk dat je bij jouw eigen trainer nagaat in hoeverre ze gebruik willen maken van deze versoepeling.

Het eerder opgestelde rooster voor trainers komt daarmee te vervallen. Er moet nog wel steeds een corona-coördinator (Coco) aanwezig zijn. 

Richtlijnen voor 18+ tot en met 19 januari 2021 (per 22-12-2020)

 • We vragen al onze trainers om de atleten van hun trainingsgroep de komende weken van trainingsprogramma’s te voorzien.
 • Het delen van deze programma’s zal louter online gebeuren; bijvoorbeeld via whatsapp of e-mail.
 • Atleten wordt dringend verzocht om deze programma’s zo veel mogelijk zelfstandig uit te voeren op een plek in de buurt die voor hen makkelijk bereikbaar en veilig is om daarmee het aantal reisbewegingen te beperken.
 • Met ingang van 22 december 2020 worden de normale trainingstijden weer gehanteerd onder begeleiding van de eigen trainer.
 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen.
 • Iedereen houdt zich bij het trainen aan de anderhalve meter regel. Ook als je met een groepje van twee traint is er onderling anderhalve meter afstand.
 • Dit geldt overal in het stadion; ook bij het passeren op de baan en ook tijdens de looppauzes.
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;
 • Wie als een tweetal wil trainen moet als zodanig herkenbaar zijn. De Corona-coordinator van dienst heeft zogenaamde evenementbandjes in verschillende kleuren die je hiervoor kunt gebruiken.
 • Als je gebruik maakt van materialen dan moet je die na de training zorgvuldig reinigen.
 • Bij het binnentreden van de binnenruimtes Stadion (voor wc-bezoek of materiaal) maak je gebruik van een mondkapje. Zorg dat je die bij je hebt.
 • De kleedkamers en kantine blijven gesloten. 
 • Op Kerstavond (24 december) en op 1e en 2e Kerstdag is het Stadion gesloten, evenals op oudejaarsavond (31 december) en nieuwjaarsdag (1 januari).

 Deze bovenstaande regelingen gelden tot en met dinsdag 19 januari, onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Ten slotte
Wij zijn een vereniging van de leden voor de leden en samen maken we ook hier een mooie sportervaring van. Onze trainers gaan hard moeten werken en nog meer vrijwilligersuren draaien om ons online te begeleiden en schema's te maken. Daar willen wij hen hierbij heel erg bedanken.

 

Nieuws Overzicht