Corona Update Trainen volgens de regels die gelden vanaf 14 oktober, 22 uur

Er zijn vanuit diverse instanties - Overheid, NOC-NSF en de AtletiekUnie - nieuwe protocollen opgesteld over hoe wij met z'n allen Covid-19 terug moeten dringen en daar in staat ook aangegeven hoe 'de sport' daarmee moet omgaan. Phanos traint door maar het is zeer belangrijk dat ieder lid van onze vereniging zich aan de 'nieuwe' regels houdt.

Lees verder voor de regels in het kort.

Er zijn vanuit diverse instanties - Overheid, NOC-NSF en de AtletiekUnie - nieuwe protocollen opgesteld over hoe wij met z'n allen Covid-19 terug moeten dringen en daar in staat ook aangegeven hoe 'de sport' daarmee moet omgaan.

De opgestelde regels bieden perspectief voor de atletiek en dus voor Phanos, maar het is zeer belangrijk dat ieder lid van onze vereniging zich aan de 'nieuwe' regels houdt. 

De regels in het kort:

  • Sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand
          -   individueel of in groepsverband met een maximum van 4 personen
  • wedstrijden zijn niet toegestaan
  • publiek is niet welkom bij trainingen
  • sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
  • voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening
    • jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden
  • alle evenementen zijn verboden dus ook hardloopevenementen (recreatief)

Als je jezelf verder wilt informeren, kan dat hier: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving?_ga=2.187514280.1672707228.1602756415-1824332100.1602756415 

Volg de instructies van jouw trainer op!
De trainers van Phanos weten hoe ze de regels moeten toepassen en toch training kunnen geven. Het is uitermate belangrijk om de instructies van de trainer goed op te volgen zodat iedereen veilig kan trainen.

Nieuws Overzicht