ALV verplaatst naar september

De Algemene ledenvergadering die gepland stond voor 24 juni 2020 wordt verplaatst naar september.

De Algemene ledenvergadering die gepland stond voor 24 juni 2020 wordt verplaatst naar september. In eerste instantie was de datum van 24 juinen gepland omdat formeel de ALV voor 1 juli moest plaatsvinden.

Om verschillende redenen - o.a. max. 30 personen, verbouwing van de kantine - had de ALV dan volledig digitaal hebben moeten plaatsvinden. Bij navraag is gebleken dat een digitale vergadering niet ideaal werd gevonden.

Op basis van de Corona-spoedwet is uitstel van de ALV voor maximaal 4 maanden mogelijk. Daarom is besloten om de ALV uit te stellen naar september. In het beste geval kunnen we de de ledenvergadering dan weer fysiek in de kantine organiseren. Een exacte datum volgt later.

Alle bij de ALV behorende stukken zullen minimaal twee weken van tevoren via MijnPhanos beschikbaar worden gesteld. Leden kunnen echter nu ook al punten voor de ALV naar voren brengen via bestuur@phanos.amsterdam.

Nieuws Overzicht