D-spelen geannuleerd

Phanos heeft, na overleg met betrokkenen, besloten om de D-spelen - ook wel de officieuze NK voor D-junioren - niet door te laten gaan. 

Normaal gesproken organiseert Phanos ieder jaar,  op de eerste zondag van september, de D-spelen; het 'officieuze NK voor D-junioren'. Na overleg met betrokkenen hebben we helaas het besluit moeten nemen om de D-spelen niet door te laten gaan. Met dezelfde overwegingen heeft bijvoorbeeld AAC ook de C-spelen moeten annuleren.

Er zijn helaas te veel organisatorische knelpunten en risico’s verbonden aan het door laten gaan van zo’n grote en complexe wedstrijd. Niet in het minst omdat het gaat om het eerste weekend waarin er weer wedstrijden georganiseerd mogen worden. Er is nagedacht over een gecomprimeerde versie maar in zo'n opzet is het lastig om te bepalen wie wel en wie niet mee mag doen, mede omdat er geen resultaten van eerdere wedstrijden zijn.

Wij betreuren het niet doorgaan van de D-spelen ten zeerste, maar wij vinden het afbreukrisico te groot. We willen de reputatie van de D-spelen hoog houden  en volgend jaar weer een succesvolle editie van de D-spelen organiseren. 

Nieuws Overzicht