Update Corona-virus

Dinsdag 21 april was er opnieuw een persconferentie over de stand van zaken rondom het Corona-virus in Nederland en de geldende maatregelen daaromtrent. Daarin zijn een aantal zaken gezegd over sport en sportverenigingen die ook direct gelden voor ons eigen AV Phanos. 

De versoepeling van de maatregelen betekent dat wij vanaf woensdag 29 april aanstaande weer in clubverband gaan trainen met de jeugd tot en met 18 jaar. Dit is een strikte leeftijdsgrens.

Hoe we die trainingen precies gaan inrichten is nog niet bekend. Er worden protocollen opgesteld waar we ons aan moeten en willen houden. We hebben met zowel de AtletiekUnie als de Gemeente Amsterdam intensief contact hierover zodat we met onze trainers en andere betrokkenen op een juiste manier gestalte geven aan die richtlijnen.

Meer informatie over de praktische invulling volgt zo spoedig mogelijk. 

Vriendelijke groeten namens het voltallige bestuur van AV Phanos

Downloads:

Nieuws Overzicht