Update maatregelen Corona-virus

Zoals eerder aangegeven willen we je ook op de hoogte houden van de maatregelen van Phanos aangaande het Corona-virus. Hieronder volgt een update:

  • Het Juniorenkamp van 27-29 maart gaat helaas niet door. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit later in het seizoen wel door te laten gaan.
  • Omdat het pupillenkamp (10-12 april) na 6 april plaats vindt, hebben we hier nog geen beslissing over genomen. We wachten af hoe de situatie zich ontwikkelt en brengen je dan verder op de hoogte.
  • Alle Phanostrainingen zijn tot en met 6 april afgelast.
  • Alle Phanos-locaties zijn tot en met 6 april gesloten voor gebruik.
  • Vanuit Topsport Amsterdam kwam het volgende bericht:
    "Ook Topsport Amsterdam volgt het besluit van NOC*NSF en staakt per direct alle trainingsactiviteiten op haar Topsportcentra. Naast de opleidingsprogramma’s geldt dit ook voor alle topsportprogramma’s, dus ook de Olympische, niet Olympische en Paralympische sporters waarvoor in de afgelopen dagen een geïsoleerde trainingssetting tot stand gebracht is. Tot in elk geval 1 april worden ook alle andere faciliteiten en voorzieningen beëindigd en gesloten. Hiermee moeten wij voorlopig ook de dienstverlening aan de Amsterdamse topsporters en topsportverenigingen in het Amsterdams Talent programma staken."

Mocht je verder nog vragen hebben dan kun je deze stellen via bestuur@phanos.amsterdam. We hopen dat jullie allemaal in goede gezondheid door deze akelige periode heen komen en hopen jullie snel weer te zien op de club.

 

Nieuws Overzicht