ALV - Donderdag 28 november 2019, aanvang 20.30 uur

Bij dezen nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Phanos op donderdag 28 november a.s.

De ALV start om 20.30u en zal tot ongeveer 22u duren. De ALV vindt plaats in de kantine van Phanos, Olympisch Stadion 1, Amsterdam.

Bij dezen nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van atletiekvereniging Phanos op donderdag 28 november a.s. De ALV start om 20.30u en zal tot ongeveer 22u duren. De ALV vindt plaats in de kantine van Phanos, Olympisch Stadion 1, Amsterdam.

Concept agenda ALV
20.30 u. Opening
1. Vaststellen agenda en notulist
2. Mededelingen & rondvraag
3. Vaststellen notulen ALV Phanos 27 maart 2019
4. Aantreden nieuw bestuurslid: Stefan Geschiere (penningmeester)
5. Vaststellen contributie Phanos 2020 en begroting Phanos 2020

Pauze met marktplein verenigingsactiviteiten

7. Jubilarissen
8. Aftreden bestuursleden: Rink Alberda (loopatletiek), Bas Hoondert (voorzitter)
22 u. Sluiting en borrel

Wil je de bij de agendapunten behorende documenten van de ALV inzien, dan kan. Stuur een mail naar voorzitter@phanos.amsterdam. Je krijgt dan de volledige set met stukken toegestuurd. Een papieren versie van deze documenten is tijdens de ALV beperkt beschikbaar.
Heb je vragen over inloggen op onze website? Stuur een e-mail naar 
ledenadministratie@phanos.amsterdam

Trainen tijdens de ALV!
Aanwezig zijn tijdens de ALV is geen verplichting voor onze leden. Het bestuur van Phanos vindt het wel gepast om de baanverlichting om 20.30u te doven en zo alle aandacht te geven aan de Algemene Ledenvergadering.

Mocht je vooraf meer informatie willen of heb je een vraag, dan kun je terecht bij Bas Hoondert via het e-mailadres 
voorzitter@phanos.amsterdam.

Nieuws Overzicht