Regels inschrijven Wedstrijden

Regels voor inschrijven wedstrijden

Ondersteuning bij wedstrijddeelname

Phanos wil de wedstrijddeelname van de jeugd aan baanwedstrijden en de crosscompetitie stimuleren, en ook de baanatletiek op topniveau sterk promoten. Tevens is het natuurlijk gezellig om met een grote groep Phanosatleten aan een wedstrijd deel te nemen, wat bijvoorbeeld voor competitiewedstrijden geldt. Daarom betaalt de vereniging de inschrijfgelden van een groot aantal wedstrijden.

 

 

Regels voor inschrijven wedstrijden

De regels

Hieronder staan de regels voor het inschrijven voor wedstrijden via de wedstrijdsecretarissen en ook wanneer Phanos de kosten voor haar rekening neemt.

  • Alleen atleten die in het bezit zijn van een AU-wedstrijdlicentie en lid zijn van Phanos kunnen via de wedstrijdsecretarissen inschrijven.
  • Als een atleet vooringeschreven heeft via de club en hij/zij kan vanwege omstandigheden als een blessure of ziekte of een andere vorm van overmacht niet op de wedstrijd verschijnen, dan wordt van de atleet (of ouder/verzorger bij pupillen en CD-junioren) verwacht dat hij/zij zich afmeldt bij de desbetreffende wedstrijdsecretaris met opgave van redenen en bij de wedstrijdorganisatie zelf. Eventuele AU-boetes kunnen worden verhaald op de atleet. Ook kan een wedstrijdsecretaris in een uiterste geval weigeren om iemand in te schrijven, vanwege meermalen niet verschijnen op wedstrijden waarvoor men zich heeft aangemeld.
  • Inschrijven via de wedstrijdsecretaris betekent vaak dat er via MijnPhanos op de website kan worden aangemeld. Dit is zo voor de meeste pupillenwedstrijden en CD-juniorenwedstrijden, in alle andere gevallen door een e-mail met de benodigde gegevens (naam, licentienummer, wedstrijd, onderdeel, PR op dat onderdeel) naar de wedstrijdsecretaris.
  • Atleten kunnen via de wedstrijdsecretaris gratis inschrijven voor:
    • baancompetities, regionale crosscompetitie (pupillen en junioren)

 

Samengevat

Wedstrijden

Hoe inschrijven

Kosten

Baancompetitiewedstrijden, regionale
crosscompetitie (pupillen, junioren)

Via wedstrijdsecretaris

Betaald door Phanos

NK's en NBC-wedstrijden

Zelf

Zelf

Baan- en indoorwedstrijden
georganiseerd door Phanos

Zelf

Zelf

Voor pupillen en CD-junioren 
een aantal geselecteerd wedstrijden

Via wedstrijdsecretaris
 

Zelf

Wedstrijden die geen individuele
inschrijving accepteert (bv. Hellas)

 

Via wedstrijdsecretaris

Zelf

Andere wedstrijden en
alle instuifen

Zelf

Zelf

 

Wedstrijden Overzicht