Contact

Belangrijkste e-mailadressen
Algemene informatie:

Belangrijkste telefoonnummers
06-294 687 83

 

Belangrijkste e-mail adressen
Algemene informatie:

Vragen over ledenadministratie en contributie:
administratie@phanos.amsterdam

Belangrijkste telefoonnummers
06-294 687 83 (Kantine)


Bankrekeningnummers
Phanos: NL59 INGB 0008 3318 40 (t.n.v. Atletiekvereniging Phanos)
Kantine: NL25 INGB 0008 3657 23 (t.n.v. Phanos inz Kantine)

Handelsregister KvK Amsterdam
KvK-nummer: 34120371

Bestuur / Commissies
Voor de gegevens van de verschillende bestuursleden en commissies binnen Phanos kun je terecht op de pagina Bestuur/Commissies onder het menu Over Phanos