Algemene informatie

Phanos is een mooie atletiekvereniging met ongeveer duizend leden. Voor een bruisende en gezonde vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering uitgesproken dat het belangrijk is dat alle (ouders/verzorgers van) leden betrokken zijn bij het reilen en zeilen de vereniging. Leden vormen het hart van de vereniging; zonder hen is er geen vereniging! Naast trainen en eventueel meedoen aan wedstrijden, levert ieder lid levert een bijdrage aan het verenigingsleven van Phanos van minimaal twee dagdelen per jaar.

Als je na 1 september lid wordt, geldt dat je minimaal een dagdeel verenigingswerk doet in het eerste jaar; in het opvolgende jaar is het 2x per jaar. Voor leden jonger dan 16 jaar doet de wettelijk vertegenwoordiger het verenigingswerk. Een kind bij Phanos betekent een actieve inzet van ouders/verzorgers. Door jouw bijdrage maak je wedstrijden voor je kind mogelijk!

Voor een gezond verenigingsleven heeft Phanos, naast incidenteel verenigingswerk, ook een continue bezetting van de vaste commissies. (Minimale) Deelname aan een commissie is een jaar.

Commissies

Het verenigingswerk binnen Phanos is verdeeld in verschillende vaste commissies en daarbij passende subcommissies. De vaste commissies binnen Phanos zijn:

  • Commissie Vrijwilligers/Jury
  • Commissie Wedstrijdatletiek
  • Commissie Loopsport
  • Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
  • Jeugdcommissie
  • Kantinecommissie
  • Commissie communicatie
  • Gezelligheidscommissie
  • Raad van Advies
  • Sponsorcommissie


Aanmelding en registratie van deelname commissies en/of incidenteel verengingswerk is de verantwoordelijkheid van het lid zelf en verloopt via dit nog met elkaar benoemen.

Hoe geef ik me op voor dagen/dagdelen?

Structurele hulp telt dubbel: wordt commissielid!

Alle leden krijgen twee keer per jaar automatisch een verzoek tot het inplannen van hun commissie/verenigingswerk: begin januari en begin september. Leden die geen verenigingswerk hebben ingepland, krijgen na 3 weken automatisch een herinnering vanuit het systeem. Bij afmelding minder dan 21 dagen vóór de geplande inzet, dient het lid zelf voor vervanging te zorgen.

Leden die in een jaar niet aan hun verplichting voldoen, krijgen voor dat jaar een eenmalige contributieverhoging van € 80 en krijgen hiervan automatisch bericht en verzoek tot betaling van de penningmeester.

Contact

Phanos Amsterdam

Huisadres:
Olympisch stadion 1
1076 DE Amsterdam

Email: info@phanos.amsterdam
Telefoonnummer: 06-294 687 83

Socials